fbpx

admin

Zmiana Administratora danych osobowych

Szanowni Pacjenci,

W związku z cesją praw i obowiązków wynikających z licencji do oprogramowania – Fundacji Medica360 NIP 5892074340 na rzecz Zakładu Leczniczego Centrum Medyczne Medica360 w Dzierżążnie ul. Błękitnej Armii 1e, prowadzonego przez Respecto Medica Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk, NIP 9571166603, informujemy o istotnej zmianie dotyczącej administratora danych osobowych na naszej stronie.

Ważne hasła:

  1. Nowy Administrator Danych Osobowych: Zakład Leczniczy Centrum Medyczne Medica360, będący podmiotem Respecto Medica Sp. Z o.o., od dnia 01.01.2024r. będzie sprawował funkcję Administratora Państwa Danych Osobowych.
  2. Przestrzeganie RODO: Zapewniamy, że nowy administrator będzie przestrzegał wszystkich wymogów wynikających z Rozporządzenia 2016/679 RODO dotyczących ochrony danych osobowych.
  3. Transparencja i Dostępność Informacji: Szczegóły dotyczące nowego administratora danych oraz sposobu przetwarzania danych znajdują się w zakładce RODO na naszej stronie internetowej medica360.pl.
  4. Kontynuacja Działalności Leczniczej: Informujemy, że działalność lecznicza jest kontynuowana na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji Kliknij tutaj

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz kontaktowania się z nami w przypadku pytań lub wątpliwości. Dziękujemy za zrozumienie i zaufanie, które nam Państwo okazujecie.