fbpx

Nasz zespół

Zofia Janicka

Zofia Janicka

Informacje

Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rozpoczęła specjalizację w dziedzinie Okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, którą zakończyła zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskując tytuł specjalisty chorób oczu.  Zajmuje się diagnostyką i terapią chorób oczu u dorosłych i dzieci, kwalifikacją do zabiegów okulistycznych, diagnostyką chorób okulistycznych (np. badania OCT, USG). Interesuje się szczególnie okulistyką dziecięcą. Ma doświadczenie kliniczne w badaniu wad refrakcji, a także w leczeniu zachowawczym zeza i niedowidzenia u dzieci. Prowadzi badania kliniczne dzieci i młodzieży, m.in. z zespołem Downa.  Od 2018 roku pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Okulistyki GUMed, gdzie prowadzi ćwiczenia ze studentami z przedmiotu „Okulistyka”.