fbpx

Nasz zespół

Ewa Baranowska

Ewa Baranowska

Informacje

Jako psycholog pracuję od 1995 roku, w którym ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Ponad to skończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Obecnie rozpoczęłam studia podyplomowe z Psychotraumatologii. Ukończyłam także wiele kursów podnoszących moje kwalifikacje m.in.: · Specjalistyczne kursy w zakresie technik diagnostycznych, · Kursy diagnozowania uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także  szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, · Kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), · Kurs z metody pracy z dziećmi – Kids’ Skills (Dam Radę). Na przestrzeni ponad 25 lat pracowałam jako instruktor terapii w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, a także z osobami dokonującymi przestępstw oraz osobami pokrzywdzonymi, jednocześnie od trzech kadencji pracuję jako biegły sądowy psycholog wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, po przeżytych traumach, uzależnionymi od środków odurzających (alkohol, narkotyki, leki), w tym z osobami mającymi konflikt z prawem oraz stosującymi przemoc a także ofiarami przemocy.  Pracuję wg. założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Moim celem jest pomoc w odzyskaniu swobody działania i znalezienia alternatywy dla występowania symptomów. Wspólnie z klientem poszukuję zmian i rozwiązań, pracuję nad skonstruowaniem jak najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji w której się znalazł. Uważam, że podstawą sukcesu pomocy psychologicznej (rozwiązania trudnej sytuacji) jest relacja oparta na zaufaniu i uświadomienie klientowi jego możliwości oraz jego mocnych stron.