...

Neurologopeda

Od Września do naszego zespołu dołącza dyplomowany Neurologopeda, który zajmuje się diagnozą i terapią zarówno dzieci jak i dorosłych.

Zapraszamy do rezerwacji terminu.

DIAGNOZA I TERAPIE - DLA KOGO? :

  •  wszystkich (dzieci od 6 r.ż) i dorosłych z wadami wymowy (dyslalia), jąkaniem, 
  • przed i w trakcie leczenia ortodontycznego, 
  • przy nieprawidłowym torze oddechowym
  •  konsultacja przed podcięciem wędzidełka i rehabilitacja po podcięciu. 
  • Niemowlęta: konsultacja karmienia i problemy z rozszerzaniem diety, 
  • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy od. 2,5 r.ż.
  • Osoby dorosłe po incydentach mózgowych/wypadkach, z chorobami neurodegeneracyjnymi: afazja, dyzartrią itp.