...

Medycyna pracy

Medycyna pracy – Kartuzy

W naszym Centrum Medycznym MEDICA 360 w Kartuzach przyjmują lekarze medycyny pracy, których głównym zadaniem jest ocena zdolności pracowników do wykonywania zlecanych im obowiązków. Dzięki temu przyszły pracodawca ma pewność, że zatrudniony nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy, a w efekcie pozostania na konkretnym stanowisku. Wykonujemy badania okresowe, wstępne i kontrolne, które pozwalają nie tylko utrzymać dane stanowisko, ale także dostać się na nowe. Jak przebiegają badania medycyny pracy? Lekarz przede wszystkim ocenia aktualny stan zdrowia Pacjenta, zarówno fizyczny, jak i psychiczny – zestawiając zebrane dane z informacjami i specyfiką danego stanowiskiem.

Orzeczenie zdolności do pracy wystawiane jest po wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań do podjęcia konkretnego stanowiska. O podobny dokument będą starać się zawodowi kierowcy po pozytywnym przejściu badań psychologicznych, a także osoby powracające do pracy po długotrwałej chorobie, zabiegu chirurgicznym czy wypadku wymagającym długiej rehabilitacji. Uzyskując potwierdzenie zdolności do pracy, możliwe jest podjęcie zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Badania okresowe, wstępne i kontrolne

Wykonujemy badania okresowe, wstępne i kontrolne na wniosek pracodawców, na podstawie którego lekarz poradni medycyny pracy zadecyduje, jakie testy należy wykonać. Przede wszystkim jest to jednak ocena ogólnego stanu zdrowia Pacjenta – jego koordynacji, sprawności fizycznej i psychicznej, jakości wzroku i słuchu czy działania układu oddechowego. Na każdej wizycie lekarz przeprowadzi obszerny wywiad lekarski, w celu zdobycia informacji o ewentualnych chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach, przebytych zabiegach i operacjach, chorobach obecnych w rodzinie czy nałogach. Kompletując te informacje, przygotuje raport, który pozwoli uzyskać pozwolenie na wykonywanie służbowych czynności.

Cennik

Godziny otwarcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota