KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA + DIAGNOSTYKA RTG

# opis badania! cena
KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA + DIAGNOSTYKA RTG
1 Badanie stomatologiczne / konsultacja 100
2 Przygotowanie i omówienie planu leczenia 200
3 Przygotowanie i omówienie planu leczenia protetycznego z wykonaniem modeli diagnostycznych 250
4 Wizyta kontrolna 100
5 Zdjęcie punktowe (zębowe) 50
6 Zdjęcie ortopantomograficzne (tzw. panoramiczne) 90
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
7 Wypełnienie kompozytowe na 1 powierzchni od 220 do 270
8 Estetyczna odbudowa kompozytowa w odcinku przednim od 400
9 Znieczulenie miejscowe w cenie zabiegu
10 Wypełnienie tymczasowe- opatrunek 100
11 Wypełnienie tymczasowe (długoczasowe) od 150 do 200
12 Odbudowa zęba na włóknie szklanym od 450 do 550
13 Leczenie nadwrażliwości 50
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
14 Wizyta adaptacyjna 100
15 Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie mlecznym (białe / kolorowe) od 150 do 200
16 Opatrunek w zębie mlecznym od 100 do 150
17 Poszerzone lakowanie w zębie stałym od 150 do 200
18 Leczenie kanałowe zęba mlecznego metodą amputacyjną 180
19 Wizyta dziecka - podjęcie próby leczenia 100
20 Usunięcie zęba mlecznego od 150 do 200
21 Usunięcie kamienia nazębnego od 100 do 150
22 Odbudowa zęba do leczenia endodontycznego od 200 do 300
23 Leczenie endodontyczne zębów siecznych od 600 do 800
24 Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych od 700 do 900
25 Leczenie endodontyczne zębów trzonowych od 1000 do 1200
26 Leczenie endodontyczne - dodatkowy kanał od 300
27 Ponowne leczenie endodontyczne zębów siecznych od 900 do 1100
28 Ponowne leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych od 1200 do 1400
29 Ponowne leczenie endodontyczne zębów trzonowych od 1500 do 1700
30 Usunięcie złamanego narzędzia z kanału od 400
31 Usunięcie starego wkładu koronowo - korzeniowego 500
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
32 Ekstrakcja (usunięcie) zęba od 200 do 300
33 Nacięcie i drenaż ropnia 250
34 Wycięcie kaptura dziąsłowego od 150
35 Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 150
36 Płukanie zębodołu, aplikacja leku miejscowego 50
PROTETYKA
37 Przygotowanie i omówienie planu leczenia protetycznego z wykonaniem modeli diagnostycznych 250
38 Wzmocnienie zęba wkładem koronowo - korzeniowym lanym od 500
39 Wzmocnienie zęba wkładem z włókna szklanego od 450
40 Mock up wycena indywidualna
41 Korona tymczasowa (krótkoczasowa- wykonana w gabinecie) 150
42 Korona tymczasowa (długoczasowa - wykonana w laboratorium protetycznym) 300
43 Wkład koronowy (inlay, onlay, overlay) kompozytowy od 900 do 1000
44 Wkład koronowy (inlay, onlay, overlay) porcelanowy 1.400
45 Korona metalowo - ceramiczna 1.400
46 Korona pełnoceramiczna 2.000
47 Mikroproteza (do 3 braków) 800
48 Proteza szkieletowa 2.200
49 Proteza osiadająca częściowa 1.700
50 Proteza osiadająca całkowita 1.900
51 Prace kombinowane, protezy na zasuwach, zatrzaskach, koronach teleskopowych wycena indywidualna
52 Naprawa protezy od 200
53 Szyna relaksacyjna 800
PROFILAKTYKA I PERIODONTOLOGIA
54 Higienizacja - skaling + piaskowanie + fluoryzacja + instruktaż higieny 300
55 Skaling od 200 do 250
56 Piaskowanie 200
57 Profilaktyczne lakierowanie zębów lakierem fluorowym 130
58 Wybielanie gabinetowe 800
59 Wybielanie zębów za pomocą nakładek (1 łuk) 500
60 Wybielanie zębów za pomocą nakładek (2 łuki) 700
61 Leczenie chorób błony śluzowej 100
62 Badanie stomatologiczne przy podjęciu leczenia w gabinecie 50
63 Wypełnienie kompozytowe na 2 powierzchniach od 280 do 340
64 Wypełnienie kompozytowe na 3 powierzchniach od 350 do 450
65 Wymiana opatrunku w trakcie leczenia kanałowego 80
66 Wypełnienie zęba po leczeniu kanałowym zęba mlecznego 150
67 Fluoryzacja kontaktowa od 100 do 130
ENDODONCJA
68 Otwarcie zgorzeli / dewitalizacja 200
69 Leczenie endodontyczne zębów z odmienną budową anatomiczną wycena indywidualna
70 Zamknięcie perforacji w obrębie komory lub kanału zęba z użyciem materiału MTA 200
71 Usunięcie zęba drogą chirurgicznego dłutowania wewnątrzzębodołowego od 250 do 300
72 Usunięcie zęba 8 - go górnego od 300 do 400
73 Usunięcie zęba 8 - go dolnego od 400 do 500
74 Zdjęcie szwów po ex. w innym gabinecie 100
75 Dekapiszonaż (usunięcie kaptura dziąsłowego) 100
76 Płukanie jamy ropnia 150
77 Zdjęcie szwów po ex. w MEDICA 360 bezpłatnie
78 Korona ceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu 2.000
79 Usunięcie kamienia nazębnego (dorośli) od 200 do 250
80 Tomografia komputerowa CBCT 3D szczęki i żuchwy (oba łuki z zatokami i staw. s-ż) (18 x 10) 460
81 Tomografia komputerowa CBCT 3D szczęki i żuchwy (oba łuki) (13 x 10) 420
82 Tomografia komputerowa CBCT 3D szczęki i żuchwy (jeden łuk) (8 x 9) 250
83 Tomografia komputerowa CBCT 3D punktowa (5 x 5) 170
84 Szycie chirurgiczne 50