psychiatria

# opis badania cena
1 Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta (dorosły) - konieczna przedpłata 250 zł
2 Konsultacja psychiatryczna / teleporada - kolejna wizyta (dorosły) 220 zł
3 Porada recepturowa 100 zł
4 Konsultacja psychiatryczna (dziecko od 15 - 18 r.ż.) 300 zł

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi.
Ceny uzgadniane są indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej.

...
...
...