Cennik usług medycyny pracy

# opis badania! cena
Badania lekarza medycyny pracy
1 Badania wstępne z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy 150
2 Badania okresowe z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy 130
3 Badania kontrolne z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy 130
4 Badanie z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych 70
5 Badania z wydaniem orzeczenia zdolności dla kierowcy 200
6 Kwalifikacja wstępna 150
7 Kwalifikacja okresowa 130
8 Badanie operatora wózka widłowego o napędzie elektrycznym, spalinowym, gazowym, maszyny w ruchu 60
9 Badanie pracującego na wysokości (powyżej 3 m) 60
10 Badanie kierowcy pojazdu służbowego kat. B 80
11 Badanie kierowcy (po wypadku / zatrzymanego za jazdę po użyciu alkoholu lub innego środka psychoaktywnego / po przekroczeniu 24 punktów karnych) 200
12 Badanie widzenia stereoskopowego / widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie 40
Konsultacje specjalistyczne
13 Konsultacja otolaryngologiczna 70
14 Konsultacja okulistyczna 70
15 Konsultacja neurologiczna 70
16 RTG klatki piersiowej 50
Badania podstawowe
17 Badania laboratoryjne (OB, morfologia, mocz) 39
18 Glukoza 10
19 Cholesterol 10
20 ASPAT 11
21 ALAT 11
Pozostałe
22 Audiogram 30
23 EKG (bez opisu) 50
24 Spirometria 60
Badania psychologiczne
25 Badanie psychologiczne kierowcy zawodowego (przewóz osób / rzeczy) 150
26 Badanie psychologiczne kandydata oraz kierowcy przedłużającego uprawnienia kat. C, C+E, D, D+E 150
27 Badanie psychologiczne kierowcy przed kursem nowej kategorii prawa jazdy / pojazdu uprzywilejowanego / instruktora / egzaminatora nauki jazdy / kandydata na instruktora / egzaminatora nauki jazdy / taxi) 150
28 Badanie operatora ciężkiego sprzętu zmechanizowanego: suwnicy, żurawia wieżowego 60
29 Badanie operatora sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, spycharki itp. 60
30 Badanie pracownika na stanowisku wymagającym szczególnej sprawności psychofizycznej 60
31 Dodatkowa konsultacja psychologiczna 120
32 Odpis orzeczenia psychologicznego lub lekarskiego 50