Medycyna Pracy

# opis badania cena
Badania lekarza medycyny pracy
1 Badania wstępne z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy 150 zł
2 Badania okresowe z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy 130 zł
3 Badania kontrolne z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy 130 zł
4 Badanie z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno - epidemiologicznych 70 zł
5 Badania z wydaniem orzeczenia zdolności dla kierowcy 200 zł
6 Kwalifikacja wstępna 150 zł
7 Kwalifikacja okresowa 130 zł
Badania psychologiczne
8 Badanie psychologiczne kierowcy zawodowego (przewóz osób / rzeczy) 150 zł
9 Badanie psychologiczne kandydata oraz kierowcy przedłużającego uprawnienia kat. C, C+E, D, D+E 150 zł
10 Badanie psychologiczne kierowcy przed kursem nowej kategorii prawa jazdy / pojazdu uprzywilejowanego / instruktora / egzaminatora nauki jazdy / kandydata na instruktora / egzaminatora nauki jazdy / taxi) 150 zł
11 Badanie kierowcy pojazdu służbowego kat. B 80 zł
12 Badanie kierowcy (po wypadku / zatrzymanego za jazdę po użyciu alkoholu lub innego środka psychoaktywnego / po przekroczeniu 24 punktów karnych) 200 zł
13 Badanie operatora ciężkiego sprzętu zmechanizowanego: suwnicy, żurawia wieżowego 60 zł
14 Badanie operatora wózka widłowego o napędzie elektrycznym, spalinowym, gazowym, maszyny w ruchu 60 zł
15 Badanie operatora sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, spycharki itp. 60 zł
16 Badanie pracującego na wysokości (powyżej 3 m) 60 zł
17 Badanie pracownika na stanowisku wymagającym szczególnej sprawności psychofizycznej 60 zł
18 Badanie widzenia stereoskopowego / widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie 40 zł
19 Dodatkowa konsultacja psychologiczna 120 zł
Konsultacje specjalistyczne
20 Konsultacja otolaryngologiczna 70 zł
21 Konsultacja okulistyczna 70 zł
22 Konsultacja neurologiczna 70 zł
Badania podstawowe
23 Badania laboratoryjne (OB, morfologia, mocz) 39 zł
24 Glukoza 10 zł
25 Cholesterol 10 zł
26 ASPAT 11 zł
27 ALAT 11 zł
Pozostałe
28 Audiogram 30 zł
29 EKG (bez opisu) 50 zł
30 Spirometria 60 zł
31 RTG klatki piersiowej 50 zł
32 Odpis orzeczenia psychologicznego lub lekarskiego 50 zł

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi.
Ceny uzgadniane są indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej.

...
...
...