Otolaryngologia

# opis badania cena
1 Konsultacja otolaryngologiczna 180 zł
2 Badanie endoskopowe nosa / gardła / krtani 170 zł
3 Usunięcie ciała obcego z ucha / nosa / gardła od 100 zł
4 Usunięcie woszczyny / korka woszczynowego 50 zł
5 Płukanie uszu 50 zł
6 Nacięcie / poszerzenie ropnia / torbieli w gardle od 150 zł
7 Nacięcie ropnia / krwiaka w nosie od 150 zł
8 Podcięcie węzidełka języka 200 zł
9 Tamponada przednia nosa przy krwotoku 200 zł
10 Opatrunek uszny od 100 zł
11 Aspiracja z nosa / ucha 50 zł
12 Tomografia komputerowa 3D zatok obocznych nosa (szczękowe + czołowe) + płyta DVD 300 zł

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi.
Ceny uzgadniane są indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej.

...
...
...